Öster om Eden (East of Eden)

james dean i öester om edenÖster om Eden (originaltitel: East of Eden) från 1955 är James Deans första film och kanske den bästa han medverkade i. Filmen är regisserad av Elia Kazan med manus baserat på John Steinbecks roman med samma namn.

Det hela utspelar sig år 1917 i Salinas, norra Kalifornien. I öppningsscenen får vi se James Deans karaktär Caleb "Cal" Trask förfölja en äldre kvinna från banken till hennes hus. Han blir sedan stående utanför huset tvekande ett tag innan han så kastar en sten på huset. Efter detta blir han bortjagad av en av de anställda i huset. Han hinner dock lämna en hälsning till denne att han hatar kvinnan som bor där.

Även om det inte framgår tydligt gestaltas scenen som om Cal vet vem kvinnan är – eller åtminstone misstänker vem hon är och det gör kvinnan också i sin tur om Cal. Det kommer snart framgå att det är hans mor.

Vi får sedan se när Cal liftar på taket på ett tåg tillbaka till Salinas. Där möter vi snart hans bror Aron (Richard Davalos) och dennes flickvän Abra (Julie Harris) samt hans far Adam (Raymond Masset). Vi förstår tidigt att Cal är avundsjuk på sin bror för att denne får mer positiv uppmärksamhet från deras far.

cal traskI en hetsig diskussion mellan Cal och fadern frågar han om deras mor fortfarande är vid liv. Cal har fått höra ett rykte i staden som motsäger Adams historia om att hon är död. Hans far erkänner att det hela var en historia som uppdiktades för att skona bröderna från faktumet att deras mor självmant lämnade familjen, Cal får lova att inte avslöja något för sin broder. Dock återvänder Cal till modern, Kate (Jo Van Fleet) och hon kan inte låta bli att tycka om honom.

Öster om Eden är kanske den bland Deans filmer som har mest gemensamt med hans eget liv, även om samtliga har klara beröringspunkter. James Deans riktiga far brydde sig inte speciellt mycket om honom och valde att lämna bort honom till släktingar efter hans fru avlidit i cancer. Varken han eller Deans senare förmyndare kunde heller förstå dig på barnet och tonåringen James, precis som Adam inte kan förstå Cal.

Att Cal känner till sanningen om sin mor medan Aron svävar i okunskap är viktigt för filmens tematik. Detta är en del av skälet till varför Cal är den dålige medan Aron är god. Det är Cal som ensam har vetskap om det obehagliga.

james dean och julie harrisJames Deans första karaktär är precis som de andra – Jim Stark (Ung rebell) och Jett Rink (Jätten) – av en sammansatt personlighet. Det finns också något gott och ömsint över den fagre ynglingen och trots att broderns flickvän Abra i början skräms av hans blick upptäcker hon snart hans goda sidor och fattar tycke för honom.

Cal visar sig företagsam för att göra intryck på fadern, fast hans skrupelfria metoder tilltalar inte fadern som själv är genomgod och är oförmögen att tillskansa sig fördelar på andras bekostnad. När Adam förlorar en stor investering i och med misslyckandet att transportera nedfrusna grönsaker med hjälp av is vill Cal gottgöra fadern. Det är nära krigsutbrottet och USA tycks snart vara inblandat i första världskriget med stigande matpriser som en av följderna. Tillsammans med en partner investerar Cal i böner – han får hjälp med ett lån av hans mor som driver en bordell och därmed har ekomiska resurser.

När kriget blir ett faktum tjänar följaktligen Cal en mindre förmögenhet. Fast när han ger sin far alla pengarna tillbaka som denne nyss förlorat vill inte fadern ta emot pengar då det för honom innebär att profitera på det krig som så många oskyldiga förolyckats i.

Detta får Cals avundsjuka mot brodern att växa ytterligare och han bestämmer sig för att presentera honom för deras mor. Att sammanföras med henne och upptäcka hennes nuvarande yrke blir ett brutalt uppvaknande för Aron som levt i förvissningen om henne som en god och ärbar kvinna.

james deanÖster om Eden har tydliga paralleller till den bibliska berättelsen om Abel och Kain där Kain dräper sin bror Abel. Jämför namnen Aron respektive Cal ... dessutom heter deras far Adam. Även i Öster om Eden är det Cal som handlar illvilligt mot Aron – kanske kan man till och med påstå att ett mord finns implicerat då Aron direkt efter konfrontationen med sin mor beger sig ut som frivillig i kriget.

Filmens slut överensstämmer dock inte med de bibliska referenserna fullt ut. I Bibeln förvisas Kain till landet Nod som låg öster om Eden, men i Kazans film stannar i stället denne kvar och tar hand om sin fader.

Öster om Eden är en enastående filmdebut av James Dean, det är hans dragningskraft och enorma inlevelse som ger filmen mycket av dess glans. I Deans porträtt av Sal återges med autencitet dennes bedårande känslighet och genomträngande självförakt.

James Dean filmer - översikt »